Kontaktirajte nas
Kompanija

Roboprogram DOO
dr Miodraga Lazića 13
21000 Novi Sad, Serbia

MB 20943416
PIB 108162783

Kancelarija

Jelke Ređep 13
21203 Veternik, Srbija

Kontakt

Zainteresovani ste za saradnju?
info@roboprogram.com
+381 64 125 24 09

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti dopunjava Pravila korišćenja na sajtu https://roboprogram.com/ (u daljem tekstu: „Veb sajt“) kompanije Roboprogram DOO sa sedištem u Novom Sadu, dr Miodraga Lazića br. 13, matični broj 20943416 (u daljem tekstu: preduzeće) i menja ga u delu koji se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, a sve u cilju usaglašavanja sa relevantnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti služi da se korisnicima sajta objasni koje podatke kompanija prikuplja, kako te podatke koristi, kao i da pruži sve druge važne informacije koje se odnose na zaštitu ličnih podataka, a koje se odnose na pretraživanje veb stranice kompanije.

1. Prikupljeni podaci

Ukoliko korisnik sajta pošalje upit kompaniji dostupnom na stranici Kontakt – Konsultacije, mejl poruku na zvaničnu adresu kompanije – office@roboprogram.com ili drugu dostupnu službenu adresu kompanije, kompanija dobija informaciju da korisnik deli.

Korisnik sajta kao kupac u internet prodavnici dostavlja kompaniji kao prodavcu sledeće podatke – ime i prezime, adresu, email i broj telefona. Uz pomoć navedenih podataka, kompanija kao Prodavac će biti u mogućnosti da isporuči naručenu robu Kupcima, kao i da obavesti Kupce o trenutnom statusu porudžbine.

Korisnik sajta kao kupac u onlajn prodavnici, u postupcima po pravilima reklamacije proizvoda i odustajanja od kupovine, dostavlja kompaniji kao prodavcu podatke neophodne za donošenje odluke o ishodu reklamacije, odnosno vraćanje ili zamenu dobara.

Internet prodavnica prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o Kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informacije korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Konačno, prilikom posete veb-sajtu, određeni lični podaci mogu se automatski prikupiti sa uređaja korisnika. Ovo uključuje informacije kao što su IP adresa, tip uređaja, jedinstveni identifikacioni broj uređaja, tip pretraživača i šira geografska lokacija. Takođe, mogu se prikupiti informacije o tome kako se uređaj korisnika ponaša na Internetu, uključujući pojedinačne stranice i veze kojima se pristupa.

2. Zašto i kako kompanija obrađuje prikupljene podatke

Svi gore navedeni podaci o korisnicima veb stranice prikupljaju se i obrađuju na osnovu saglasnosti/saglasnosti korisnika.

Lične podatke prikupljene upitom korisnika upućenim preko Kontakt stranice – Konsultacije, mejl poruke primljene na zvaničnu adresu kompanije – office@roboprogram.com ili na drugu dostupnu zvaničnu adresu kompanije, kompanija obrađuje u svrhu odgovora na korisnikovu upiti. Smatra se da postoji saglasnost sa ovom Politikom privatnosti i Pravilima korišćenja u svakom slučaju korišćenja Internet stranice, uključujući i u slučaju slanja upita preko Kontakt stranice – Konsultacije ili mejl poruka na dostupne službene adrese kompanije.

Lične podatke koje korisnik veb sajta kao kupac unosi u obrazac za narudžbu prikuplja i obrađuje kompanija kao prodavac u okviru internet prodavnice isključivo u svrhu realizacije primljene porudžbine. Kupac daje saglasnost za prikupljanje i obradu podataka u navedenu svrhu slanjem narudžbine prodavcu.

Lične podatke koje korisnik sajta kao kupac unosi u listu reklamacija, kompanija kao prodavac u okviru internet prodavnice prikuplja i obrađuje isključivo u svrhu sprovođenja žalbenog postupka i kreiranja evidencije primljenih reklamacija koja se vodi u u skladu sa čl. 55. vek 6 Zakona o zaštiti potrošača. Kupac daje izričitu saglasnost za prikupljanje i obradu podataka u navedene svrhe podnošenjem reklamacije.
Lične podatke koje korisnik sajta kao kupac unese u obrazac za odustanak od kupovine prikuplja i obrađuje kompanija kao prodavac u okviru internet prodavnice isključivo u svrhu evidentiranja promena u prometu robe, eventualne zamene ili vraćanja robe. kupljena dobra. Kupac daje izričitu saglasnost za prikupljanje i obradu podataka u navedene svrhe potpisivanjem Obrasca za otkazivanje kupovine.
Kompanija prikuplja i obrađuje sve navedene podatke o korisnicima radi lakšeg pretraživanja internet stranice.

Konačno, prikupljeni podaci se obrađuju i na osnovu legitimnog interesa kompanije da otkrije i otkloni greške i tehničke probleme koji mogu nastati u vezi sa pretraživanjem internet stranice. Po istom osnovu, podaci korisnika se mogu obraditi u slučaju eventualnih zloupotreba, kao i njihovo sprečavanje.

3. Period čuvanja podataka

Kompanija ne čuva prikupljene lične podatke duže od vremena potrebnog za ostvarivanje svrhe za koju su prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje postoji saglasnost korisnika.

4. Sigurnost prikupljenih podataka

Kompanija će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti da spreči gubitak, zloupotrebu ili promenu ličnih podataka korisnika. Internet prodavnica će čuvati lične podatke kupaca na bezbednim serverima (zaštićeni lozinkom i zaštitnim zidom). Sve elektronske transakcije koje izvrše kupci biće šifrovane. Prenos podataka preko Interneta je inherentno nesiguran i Online prodavnica ne može garantovati bezbednost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinki i korisničkih podataka, ako otvore nalog u onlajn prodavnici kompanije.

5. Koja su prava korisnika veb stranice

Smatra se da se korisnici sajta obaveštavaju da u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL) imaju sledeća prava:

  • pravo na informisanje o prikupljanju i obradi ličnih podataka,
  • pravo na pristup podacima koji su prikupljeni,
  • pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
    pravo na brisanje prikupljenih ličnih podataka,
  • pravo na opoziv saglasnosti za obradu ličnih podataka, kada je saglasnost osnov za obradu,
  • pravo na prigovor na obradu ličnih podataka,
  • pravo na prigovor na obradu ličnih podataka,
  • pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko korisnik smatra da su mu povređena prava.

Za ostvarivanje navedenih prava možete kontaktirati kompaniju putem mejl adrese – office@roboprogram.com ili druge dostupne službene adrese kompanije. Ukoliko korisnik iskoristi pravo na opoziv saglasnosti, to neće uticati na dozvoljenost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre opoziva. Nakon opoziva saglasnosti, lični podaci korisnika biće trajno uništeni.

Veb lokacija sadrži kolačiće kompanije i treće strane koji omogućavaju korisnicima da koriste veb lokaciju na lakši način. Neki od navedenih kolačića se koriste i u svrhu analitike, postavljanja određenih oglasa ili predlaganja određenih vesti. Prilikom prve posete sajtu, Korisniku će biti prikazano obaveštenje o svim kolačićima koje kompanija koristi, koje podatke uzima i u koje svrhe. Svi kolačići su klasifikovani u sledeće kategorije: neophodni, za poboljšanje veb stranice, marketing, statistika i drugo. Bez nepristupačnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti veb lokaciju. Za sve ostale kolačiće postoji mogućnost da se ne/prihvate njihova upotreba. Ukoliko korisnik ne prihvati određene kolačiće, to ga neće sprečiti da koristi veb stranicu, ali može uticati na funkcionalnost njenog korišćenja. Detaljnije informacije možete pronaći u Politici kolačića, koja će biti prikazana prilikom prve posete veb-sajtu i gde se mogu izvršiti pojedinačna podešavanja određenih kategorija kolačića koji nisu neprikladni.

6. Izmene i dopune Politike privatnosti i njeno stupanje na snagu

Kompanija zadržava pravo da s vremena na vreme promeni ili dopuni Politiku privatnosti bez prethodne najave. Kompanija može da obavesti korisnike o važnim izmenama i dopunama putem mejla ili objavljivanjem na ovoj prezentaciji. Korišćenjem bilo kog sadržaja ove veb stranice smatra se da je korisnik upoznat sa najnovijim pravilima.

Ova Politika privatnosti važi od novembra 2023.